Warunki

Ogólne Warunki Handlowe D&V Trading GmbH

§1 Stosowanie do przedsiębiorców i definicje pojęć

(1) Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich dostaw między nami a konsumentem w wersji obowiązującej w chwili składania zamówienia.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani jednym, ani drugim można przypisać ich działalności handlowej lub zawodowej na własny rachunek (§ 13 BGB).

§2 Zawarcie umowy, przechowywanie tekstu umowy

(1) Poniższe przepisy dotyczące zawarcia umowy mają zastosowanie do zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego https://wrong-friends.de.

(2) Jeśli umowa zostanie zawarta, umowa przychodzi wraz z nią

D&V Trading GmbH
Dennisa van der Werffa

Nadreńska promenada 12
D-40446 Emmerich am Rhein
Numer rejestracyjny HRB 66475
Sąd rejestrowy sąd rejonowy Kleve

warunki.

(3) Prezentacja towarów w naszym sklepie internetowym nie stanowi z naszej strony prawnie wiążącej oferty umownej, ale są jedynie niewiążącym zaproszeniem skierowanym do konsumenta do zamówienia towaru. Konsument zamawiając żądany towar podaje za złożyć mu wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
(4) Po otrzymaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym obowiązują następujące zasady: Konsument składa wiążącą ofertę zawarcia umowy, pomyślnie przechodząc procedurę zamówienia przewidzianą w naszym sklepie internetowym.

Zamówienie składa się z następujących kroków:

1) Wybór żądanych towarów
2) Potwierdź klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”.
3) Sprawdzenie informacji w koszyku
4) Kliknij przycisk „Do kasy”.
5) Rejestracja w sklepie internetowym po dokonaniu rejestracji i podaniu danych rejestracyjnych (adres e-mail i hasło).
6) Ponowne sprawdzenie lub korekta wprowadzonych danych.
7) Wiążąca wysyłka zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam z kosztami” lub „kupuję”

Przed wiążącym wysłaniem zamówienia Konsument może nacisnąć przycisk „Wstecz” w używanej przez siebie przeglądarce internetowej Możesz wrócić do strony, na której zapisane są dane klienta i poprawić wprowadzone błędy lub zamknąć stronę przeglądarki internetowej, aby anulować proces składania zamówienia. Otrzymanie zamówienia potwierdzamy natychmiast automatycznie generowanym e-mailem („potwierdzenie zamówienia”). W ten sposób akceptujemy Twoją ofertę.

(5) Przechowywanie tekstu umowy przy zamówieniach za pośrednictwem naszego sklepu internetowego: Prześlemy Ci dane zamówienia i nasze warunki przez e-mail Wyślij email do. Możesz również zapoznać się z warunkami w dowolnym momencie na stronie https://wrong-friends.de/pages/agb. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są już dostępne przez Internet.

§3 Ceny, koszty wysyłki, płatność, termin płatności

(1) Podane ceny zawierają ustawowy podatek obrotowy i inne składniki ceny. Ponadto dochodzą koszty wysyłki.

(2) Konsument ma możliwość zapłaty przez Płatność z góry, PayPal, Karta kredytowa( wizy, karta, American Express ) .

(3) Jeżeli konsument wybrał płatność z góry, zobowiązuje się do zapłaty ceny zakupu niezwłocznie po zawarciu umowy.

§4 Dostawa

(1) O ile wyraźnie nie zaznaczyliśmy inaczej w opisie produktu, wszystkie oferowane przez nas artykuły są gotowe do natychmiastowej wysyłki. Dostawa następuje najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku płatności z góry termin dostawy rozpoczyna się następnego dnia Zlecenie płatnicze do banku, któremu zlecono wykonanie przelewu oraz dla wszystkich innych form płatności do uruchomienia w dniu następującym po zawarciu umowy. Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy w miejscu dostawy, termin kończy się w następnym dniu roboczym.

(2) Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia jakości Sprzedana rzecz przechodzi na kupującego dopiero w momencie wydania rzeczy kupującemu, nawet w przypadku sprzedaży wysyłkowej.

§5 Zastrzeżenie własności

Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

************************************************** **************************************************

§6 Prawo odstąpienia Klienta będącego konsumentem:

Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celu których w przeważającej części nie można przypisać ani działalności handlowej, ani działalności zawodowej prowadzonej na własny rachunek:

Prawo odstąpienia od umowy


Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędący przewoźnikiem, objął towar w posiadanie.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo nas o tym poinformować
D&V Trading GmbH
Dennisa van der Werffa
Nadreńska promenada 12
D-40446 Emmerich am Rhein
Wyślij e-mail na adres info@wrong-friends.de
w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) o swojej decyzji, odstąpić od tej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Konsekwencje odwołania

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, będziemy Ci winni wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym Koszty dostawy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż wybrali najtańszą oferowaną przez nas dostawę standardową), niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo opłat za ten zwrot.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie przedstawisz na to dowodu że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Masz towar niezwłocznie, aw każdym razie najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o tym odstąpić od niniejszej umowy, odesłać ją do nas lub przekazać. Termin jest dotrzymany jeżeli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni.

Koszty zwrotu towaru ponosimy my

Koniec odwołania

************************************************** **************************************************

§7 Formularz rezygnacji

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.)
Na :
D&V Trading GmbH
Dennisa van der Werffa
Nadreńska promenada 12
D-40446 Emmerich am Rhein
Wyślij e-mail na adres info@wrong-friends.de

Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

____________________________________________________

Zamówione dnia (*)/otrzymane dnia (*)

__________________

Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów)

____________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)


____________________________________________________

Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko jeśli powiadomienie jest w formie papierowej)

__________________

Data

__________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

§8 Gwarancja

Obowiązują ustawowe przepisy gwarancyjne.

§9 Język umowy

Jako język kontraktowy język niemiecki będzie dostępny wyłącznie.


Wersja Ogólnych Warunków Sierpień 2022

Bezpłatne warunki stworzone przez agb.de